Polski

Zostawić ślady w historii świata

Szkoła wspólnoty uczniów szkół średnich Gioventù Studentesca [Młodzieży Uczniowskiej] 2019/2020 ma jako punkt odniesienia tekst Zostawić ślady w historii świata (Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, Opole 2011) autorstwa Luigi Giussaniego, Stefana Alberto i Javiera Pradesa.

W poniedziałek będzie publikowana na stronie internetowej CL – w sekcji Szkoła Wspólnoty Gioventù Studentesca – zakładka zawierająca pytanie; w następny poniedziałek zostanie zaproponowany rozdział z Zostawić ślady w historii świata; a w kolejny poniedziałek świadectwo. Te trzy teksty będą wyznaczać krok miesięcznej pracy – osobistej i wspólnotowej – podczas „Raggio” [Promień], tradycyjnego spotkania giessinów.

Szkoła wspólnoty GS 2019/2020 - Zostawić ślady w historii świata
Szkoła wspólnoty GS 2019 - Triduum GS
Szkoła wspólnoty GS 2018-2019 - Śladami chrześcijańskiego doświadczenia
Szkoła wspólnoty GS 2018 - Triduum GS
Szkoła wspólnoty GS 2017-2018 - Śladami chrześcijańskiego doświadczenia
Szkoła wspólnoty GS 2016-2017