Polski

Triduum GS. „Kim jesteś ty, który wypełniasz moje serce twoją nieobecnością?” (P. Lagerkvist)

Szkoła wspólnoty młodzieży szkół średnich Gioventù Studentesca jest kontynuowana, mając jako punkt odniesienia treści z Triduum paschalnego 2018.
W kolejne poniedziałki na stronie CL – w sekcji Szkoła wspólnoty Gioventù Studentesca – będą publikowane materiały: najpierw zakładka z pytaniem i jakimś dodatkiem; w następny poniedziałek będzie zaproponowany fragment z Triduum; a w jeszcze kolejny poniedziałek tekst pogłębiający treść zaproponowanego fragmentu. Te trzy teksty będą wytyczały krok miesięcznej pracy – osobistej i wspólnotowej – podczas „Raggio” [Promyk], tradycyjnego spotkania młodych z GS.

Szkoła wspólnoty GS 2018
Szkoła wspólnoty GS 2017-2018
Szkoła wspólnoty GS 2016-2017