Luigi Giussani, Életünket adni valaki Más művéért

Életünket adni valaki Más művéért

Julián Carrón előszavával
Fraternità di Comunione e Liberazione 2022
Pagine: 116

Életünket adni valaki másnak a művéért összegyűjti azokat az előadásokat és párbeszédeket, amelyeket Luigi Giussani atya 1997 és 2004 között a Comunione e Liberazione Fraternitásának lelkigyakorlatai során tartott.
A szerző nagyon intenzív gondolkodással mutatja be, hogy korunk kultúrája hogyan hozta létre az élet értelmének a tapasztalattól való elszakadását. Még ott is, ahol Isten továbbra is megjelenik, többé nem az élet értelmeként, hanem olyan "entitásként" képzelik el, amelynek nincs kapcsolata az emberi cselekvéssel; hasonlóképpen a valóságot is kiüresítik értelmétől és jelként betöltött szerepétől.
Ehhez a felfogáshoz kapcsolódik a kereszténység etikára vagy puszta vallási diskurzusra való lecsökkentése: egy Egyház nélküli, történelmi test nélküli Krisztust javasolnak, és így "az ember Krisztusról szerzett tapasztalatából hiányzik annak a lehetősége, hogy igazolja kortársi mivoltát, vagyis annak igazságát, amit önmagáról mondott".
Honnan is induljunk ki? A vonzerővel teli emberi jelenléttel való találkozás eseménye feletti megdöbbenésből - amelyben Krisztus megtapasztalhatóvá teszi magát, az Egyház életében -, amelynek láttán felmerül a kérdés: "De hogyan lehet ő ilyen?".