Luigi Giussani, Dať život za dielo Iného

Dať život za dielo Iného

Editor: Julián Carrón
Luigi Giussani2022
Pagine: 109

Kniha Dať život za dielo Iného je zbierkou prednášok a rozhovorov dona Luigiho Giussaniho počas duchovných cvičení Bratstva Comunione e Liberazione v rokoch 1997 až 2004.
Autor na základe prenikavých úvah ukazuje, ako sa v dnešnej kultúre vytvoril predel medzi zmyslom života a skúsenosťou. Aj tam, kde sa ešte hovorí o Bohu, už to nie je Boh vnímaný ako životný zmysel, ale ako „súcno“, ktoré nemá súvis s ľudskými činmi. Podobne aj realita je zbavovaná zmyslu a svojho významu ako znaku.
Takáto koncepcia vedie k redukcii kresťanstva na etiku alebo na číro náboženskú debatu: hovorí sa o Kristovi bez Cirkvi, o netelesnom, mimodejinnom Kristovi, následne potom „chýba možnosť overiť skúsenosť človeka s Kristom ukotveným v Jeho historickom období, nemožno teda ani overiť, čo On sám povedal o sebe“.
Aké východisko sa teda núka? Je ním úžas vyvolaný stretnutím s neodolateľne príťažlivou ľudskou prítomnosťou, skrze ktorú možno priamo zakúsiť Krista v živote Cirkvi. Zoči-voči tejto prítomnosti pred človekom vyvstáva otázka: „Čím to je, že je takýto?“